Σάββατο 21 Αυγούστου 2010

Πυλώνες!

Διεθνής διαγωνισμός σχεδίασης Πυλώνων Υψηλής Τάσης, στην Ισλανδία

Αυτή η σχεδίαση μετατρέπει τους επίγειους ηλεκτρικούς πυλώνες σε αγάλματα, στην Ισλανδική ύπαιθρο, κάνοντας μόνο μικρές αλλαγές στους ήδη υπάρχοντες πυλώνες!


Κάνοντας μόνο μικρές τροποποιήσεις στους ήδη εγκατεστημένους και εν ενεργεία χαλύβδινους πύργους, δημιουργείται μια σειρά πύργων, οι οποίοι είναι στιβαροί και μεταβλητοί. Οι χαρακτηριστικοί αυτοί πυλώνες-στοιχεία θα λειτουργήσουν σαν μνημεία μέσα στο τοπίο, μια αξέχαστη αρχιτεκτονική παρέμβαση και κάτι περισσότερο από ένα λειτουργικό σχέδιο αναγκαιότητας.


Οι πυλώνες-στοιχεία μπορεί να ρυθμιστούν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον τους με τις κατάλληλες κινήσεις-χειρονομίες.
Όπως οι ηλεκτρικές γραμμές που σκαρφαλώνουν σε ένα λόφο, οι πυλώνες που τις μεταφέρουν αλλάζουν μορφή, όπως όταν ένας άνθρωπος που αναρριχάται.
Σε μεγάλες αποστάσεις οι πυλώνες αποκτούν μεγαλύτερο ύψος, για να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο φορτίο από το βάρος των καλωδίων.


Μικρές παραλλαγές στα χέρια, στο κεφάλι, συνδυαζόμενες με τη στάση του σώματος, επιτρέπουν μια μεγάλη ποικιλία θέσεων-στάσεων.
Μπορεί να τοποθετηθούν ανά ζεύγη, περπατώντας προς την ίδια κατεύθυνση ή την αντίθετη, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον καθώς γονατίζουν και σκύβουν το κεφάλι σαν να υποκλίνονται στην πόλη που θα συναντήσουν.


Παρά το μεγάλο αριθμό των πιθανών θέσεων, κάθε πυλώνας-στοιχείο είναι κατασκευασμένος από τα ίδια συναρμολογούμενα μεγάλα τμήματα (κορμός, βραχίονας, μηρός, χέρι κ.λ.π.). Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει πολλές παραλλαγές ως προς τη μορφή και το ύψος, ενώ το κόστος του πυλώνα-στοιχείου διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά παραγωγής, την απλή συναρμολόγηση και την κατασκευή.


Όπως και τα αγάλματα των Νήσων του Πάσχα, προβλέπεται ότι αυτές οι, σαράντα πέντε μέτρων ύψους, σύγχρονες καρυάτιδες θα αποτελέσουν μια ήρεμη αξία, η οποία θα ανήκει στο τοπίο και θα τεθούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών του ανθρώπου, μεταφέροντας σιωπηλά την ηλεκτρική ενέργεια, πέρα από αποστάσεις, μέρα νύχτα, με ήλιο ή με χιόνι.


" Αυτά τα σχέδια υποβλήθηκαν ως συμμετοχή στο διαγωνισμό το Μάρτιο του 2008 στην Landsnet, την Ισλανδική Εθνική Επιχείρηση Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων της Ισλανδίας. Στόχος του διαγωνισμού ήταν να αναδειχθούν νέες ιδέες, για τον τύπο και τη μορφή των  Πυλώνων Υψηλής Τάσης 220 kV και των γραμμών τους...//..."


source