Σάββατο 5 Απριλίου 2008

Ο ΧρόνοςΟ υπολογισμός του χρόνου δεν απασχολούσε ιδιαίτερα τον μέσο Έλληνα. Υπήρχαν, ωστόσο, ήδη κατά τον 5ο αιώνα π.Χ δύο όργανα για τον υπολογισμό του χρόνου:
Ο γνώμων, ένας ηλιακός πίνακας που χρησίμευε ως ρολόϊ, και η κλεψύδρα.

Ο ηλιακός πίνακας ήταν φορητός . Η κάθετη ακίδα, που είχε τοποθετηθεί σε συνάρτηση με ένα οριζόντιο διάγραμμα από τον αστρονόμο Μέτωνα επεσήμαινε το μήκος των σκιασμένων περιοχών στον πίνακα. Οι ενδείξεις αυτές μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως σημεία αναφοράς για να οριστεί, για παράδειγμα, μια συνάντηση.
Η πήλινη κλεψύδρα (κλέπτειν ύδωρ) ήταν γεμάτη με νερό και επεσήμαινε το πέρασμα της ώρας σε συνάρτηση με την ομαλή απορροή του νερού. Η κλεψύδρα χρησίμευε και στα δικαστήρια για να υπολογίζεται ο χρόνος αγόρευσης κάθε ομιλητή. Το νερό όμως, σταματούσε να κυλάει όταν γινόταν η προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων ή όταν καλούνταν να καταθέσουν μάρτυρες.

Η διαίρεση της ημέρας παρέμενε πάντοτε αόριστη. Ο μέσος Έλληνας σηκωνόταν νωρίς με την ανατολή του ήλιου, και διαιρούσε τη μέρα ανάλογα με τα καθήκοντα που του είχε αναθέσει η πολιτεία, τις προσωπικές του δουλειές και τα γεύματα.
Οι θρησκευτικές γιορτές στην Αθήνα ήταν πολυάριθμες και ρύθμιζαν τη ζωή της πόλης καθώς και τη χρονκή διαίρεση του έτους. Το επίσημο έτος ξεκινούσε από το μήνα Εκατομβαιώνα. Ο μήνας με τις περισσότερς γιορτές ήταν ο Πυανοψιών ( Οκτώβριος). Οι πανελλήνιοι αγώνες αποτελούσαν ιδιαίτερο σημείο αναφοράς.
Ένα γνωστό μας ηλιακό ρολόϊ είναι οι αέρηδες στη Ρωμαϊκή αγορά. Είναι ένα άρτιο αρχιτεκτονικώς οκτάγωνο οικοδόμημα, από πεντελικό μάρμαρο, που στις μετώπες του υπάρχουν γλυπτά των φτερωτών ανέμων με τα ονόματά τους.
Στην κορυφή της κωνικής στέγης του, υπήρχε ένας ορειχάλκινος ανεμοδείκτης σε μορφή Τρίτωνα, που έχει χαθεί.

Η διαίρεση του έτους

Θερινοί μήνες
Εκατομβαιών -> Ιούλιος
Μεταγειτνιών -> Αύγουστος
Βοηδρομιών -> Σεπτέμβριος

Φθινοπωρινοί μήνες
Πυανοψιών -> Οκτώβριος
Μαιμακτηριών -> Νοέμβριος
Ποσειδεών -> Δεκέμβριος

Χειμερινοί μήνες
Γαμηλιών -> Ιανουάριος
Ανθεστηριών -> Φεβρουάριος
Ελαφηβολιών -> Μάρτιος

Ανοιξιάτικοι μήνες
Μουνιχιών -> Απρίλιος
Θαργηλιών -> Μάϊος
Σκιροφοριών -> Ιούνιοςhttp://www.sundials.gr/what_is_it.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_dial
http://www.geocities.com/sfetel/gr/astrolabe_g.htm
http://www.youtube.com/user/ScienceOnline
Anne Marie Buttin : Η κλασική Ελλάδα